Ochrona danych osobowych

 

Ochrona Danych Osobowych jest tematem coraz częściej poruszanym. Deklarowana przez społeczeństwo świadomość swoich praw w tym zakresie stawia nas w czołówce Europy. Często jednak za tą świadomością obywateli nie nadążają administratorzy danych osobowych. Mało tego, spora część administratorów nie jest świadoma, że ma ustawowe obowiązki, a nawet, w szczególnych przypadkach, nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle jest takim administratorem.


Oferujemy Państwu usługę, polegającą na stworzeniu odpowiedniej dokumentacji, pomoc przy wdrożeniu jej w życie, prawidłową konfigurację systemów informatycznych i podstawowe szkolenie.

Dokumentacja ta składa się z dwóch podstawowych części wraz z załącznikami. Część jawna to tzw. Polityka Bezpieczeństwa, część do użytku wewnętrznego to Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.


Usługa polega na przystosowaniu systemów komputerowych i sposobu ich obsługi tak, aby całość spełniała wymagania stawiane przez stosowne rozporządzenie MSWiA z 29-04-2004r. i ustawę o ochronie danych osobowych z 29-08-1997r. z późniejszymi zmianami.

W ramach usługi tworzymy również niezbędną dokumentację wraz załącznikami, szkolimy kierownictwo i personel, wskazujemy nieprawidłowości.


Usługa przebiega dwuetapowo:

1. Pierwszym etapem jest tzw. audyt zerowy, mający na celu skontrolowanie stanu aktualnego pod kontem wymagań prawnych. Z audytu takiego sporządzany jest raport niezgodności i wskazówki, co i jak należy zmienić.

2. Etap drugi, po usunięciu niezgodności, to tworzenie właściwej dokumentacji, przygotowanie systemu informatycznego, szkolenie, wskazówki, jak wprowadzić w życie zachowania zgodne z wymogami ustawy i rozporządzenia.


Dokumentacja wymieniona powyżej oraz stosowanie się do niej jest OBLIGATORYJNE